Go Back

To comprehend the meaning of life and personality to explore the depths of the ancient Mayan Calendar to year 2500 Get guidance.

Your Birthday

Were you born after the sunrise?

(I don’t know)    

Year of birth incorrect

Please answer the question about sunrise.

Birthday error

Time of birth incorrect

Death
 

This is a special day to have contact with the ancestors; to do away with mortal illnesses; accidents; to ask for protection for travels; to find access to the higher knowledge. On this day, there is communication with the higher beings and there is access to dimensional portals. It is also used to seek advice from the Nawales; so that no harm may come to the community, vision throughout he stones; to give us capacity and tranquility; so that the plants may sprout; so that our instincts may increase; so that we may have internal strength; so that we may be liberated from vices; to finish with bad businesses; to end suffering; to harmonize negative energies; to cut hate, grudges and lower passions. Symbolizes the death; the change in the spiritual state; the beginning the advice; the diviner; the fortune; the instinct; the visionaries; the end; the falling; the sprouting or rebirth.

 

THIS DAY IS GOOD FOR

So that life may support us; to transmute the cycles of life; to do away with bad death and big accidents; to ask for the ancestral wisdom; to ask for good signs; to ask fro good advisors and spiritual guides; to end relationships that aren't beneficial to us; so that we may have nocturnal vision; to ask for protection in the community; to not have sudden death so we can finish our purpose in life; to ask that there may be no wars; to liberate us from any vices; to finish bad businesses.

 

Taken from Saq Be Webpage

 
Timsah
Timsah Yenilik Trekenası

Genellikle yeni şeyler bizi heyecanlandırır. Yeni teknolojiler, yeni arkadaşlar, yeni bir iş, yeni bir yuva. Bugün yeni bir başlangıç olduğu için tüm Maya dünyasında bir kutlama olacağını düşünebilirsiniz. Ama gerçek bu değil.

Bunun iki nedeni var.

Birincisi, Maya halklarının hepsi için Imix (Timsah) Kutsal Tzolkin’in ilk günü değldir. Mesela Kiçe Maya Tzolkinin ilk günü olarak 8 Batz (Chuen – Maymun) gününü kutlarlar. Bununla beraber başka bazı Maya toplumları 1 Timsah gününü kutlamayı seçerler. 

İkinci ve daha önemli neden, Mayalara göre zamanın döngüsel olması, yani başlangıç ve bitiş olmaması. Son Tzolkin döngüsü diye bir şey yok, son tarih yok, ne 28 Ekim 2011 ne de başka bir tarih. Böyle bir sondan bahsetmek imkansız çünkü Mayalar takvimlerini bu şekilde kullanmıyorlar. Trekanalar sona ermeyen bir zaman koreografisi yaratarak birbirlerini tekrar ederler. Kutlamalar kutsal, döngüsel ve zamansız olanı onurlandırmak içindir. Sayılar ve burçların ise elbette bir anlamı vardır ve başlangıçlar ve bitişlerden daha önemli olan asıl bu anlamlardır.

Imix yani Timsah yeni fikirler ve eylemlerin başlatıcısıdır, Doğu enerjisinin parlak bir burcudur. Önümüzdeki 13 günü o yönetecek ve onun zinde varlığı bilinciniz tarafından süzülürken çok fazla iş tamamlamaya çalışmayın. Aslında Mayalar bugünde çok fazla çalışmamaya özen gösterirler çünkü Timsah onlar için gerçekliğin derin, vizyoner yönünü yansıtan zorlayıcı bir gündür. Bu, Carl Jung’un kollektif bilinçaltı kavramı ile açıklanır. Bu önümüzdeki zamanı kişisel ve profesyonel yolculuğunuzun yeni safhasını planlamak, vizyonlarınızı, hayallerinizi ve hedeflerinizi yenilemek ve zamanı geldiğinde ilk adımı atmaya hazırlanmak için kullanın.

 

If you want to display the Mayan calendar on your site, please copy the code within the box and paste in your website code.
Script :