Go Back

To comprehend the meaning of life and personality to explore the depths of the ancient Mayan Calendar to year 2500 Get guidance.

Your Birthday

Were you born after the sunrise?

(I don’t know)    

Year of birth incorrect

Please answer the question about sunrise.

Birthday error

Time of birth incorrect

Rabbit
 

Rabbit signifies germ; seed; life and creation. Creation of the universe, especially life and Mother Nature. It's a day to ask for life; the germination of the sacred Maize and everything else that Mother Nature produces. In this sign, the four cardinal points are represented and procreation. Day of human realization and knowledge; symbolizes the four colors of maize existent in Meso-America (red, black, yellow, white). It is also a good day to ask for all things that are initiated so that they are good and strong like work, construction, travels, etc. We also ask to do away with shyness; so that our problems may come to light; so that we may have good children; to do away with arrogance and slander; to do away with plagues on our crops; to do away with talkers and liars; to uncover occult enemies; to clear up the skies; to do away with black magic; and to do away with impotence and frigidness. The day 8 Rabbit is good for addictions and to give thanks. The day of the pregnant women; to revive sterile earth; fertility of human beings, plants and animals. A good day to ask for what you want: business, crops, travels, love, etc.

 

THIS DAY IS GOOD FOR

To separate the good things from the bad; to plant a project; for a person that is having trouble having babies to get pregnant; so that there may be an abundance of everything; for the development of the children; to have a strong growth in life; to change professions; to initiate a relationship; to do away with shyness so that we may not take other people's problems; to start any treatment; to do away with plagues on plants; to do away with occult enemies.

 

Taken from Saq Be Webpage

 
Fırtına
 

Fırtına, İşbirlik Trekanası,  

Mayalarda bu on üç günün gündemi, Yukatan ve Kiçe Mayalarına göre farklılık gösterir. Kiçe’lere göre bu dönem Aile ve Toplum bağlarının güçlendiği, yardım ve işbirliğinin arttığı bir dönem olacaktır. Aile üyeleriyle bir araya gelmek, toplanmak ve birliğin gücünü hissetmek için uygun bir zamandır. Ortaya çıkan işbirliği aynı zamanda bereketi getirir. Doğa ile temasa geçmek ve doğanın güçlerini kullanmak için harika bir dönemdir.

Yukatan yorumuna göre ise bu trekananın enerjisi yaşam veren suların kutsallığını hatırlatır. Sıcaklığı ve konforu ile bildiğimiz sular aynı zamanda şiddetli sağanaklar, hızlı rüzgarlar ve sellerle şehirleri, ilişkileri ve hatta medeniyetleri sarsabilir. 

Doğanın geniş ve ezici güçleri basit veya karmaşık, saldırgan veya merhametli olabilirler. Menderesli veya doğrudan akabildikleri gibi yok edici veya besleyici olabilirler. Onların sertliklerine, yumuşaklıklarına, güçlerine ve kırılganlıklarına saygı duyun. Onlar gezegenimizin bir parçası olduğu gibi sizin de bir parçanızdır. 

Önceki Trekana hayatın fırtınaları karşısında geminizin dümenini ele geçirmenizi sağladı. Şimdiki ise sizi kendi kişisel fırtınalarınız ile yüz yüze bırakacak. 

 

 

If you want to display the Mayan calendar on your site, please copy the code within the box and paste in your website code.
Script :