Go Back

To comprehend the meaning of life and personality to explore the depths of the ancient Mayan Calendar to year 2500 Get guidance.

Your Birthday

Were you born after the sunrise?

(I don’t know)    

Year of birth incorrect

Please answer the question about sunrise.

Birthday error

Time of birth incorrect

The Road
 

This is the best day to initiate or conduct any type of business. It is a special day to sign contracts as well as a very auspicious day for traveling, be it short or long. Road symbolizes the path of destiny, which means more of the path than you are able to see with your eyes; because it is the path of life, the guide, the one that takes us to a precise objective point. It is the aspect in life where we find the realization in all situations, aspects and manifestations of life. Road is the force, the potential and energy a person has to start a trip, a job, an assignment and everything that has to do with human realization. It is the one that indicates the middle, the form and the condition of the march of life. This sign is the energy of action and this energy acquires experiences opening paths. This is also a day to ask for the health, to initiate a project, to ask for those that live abroad or far from their homes.

 

THIS DAY IS GOOD FOR

It is a good day to ask for: Good business; So that life may give us a good path; To plan or initiate long travels; For the benefit of the community; To initiate a business; To ask that a pact may come to fruition; Contracts; Employment; So that it may give us a good spiritual path. Good day to ask for the ones living away from home or in other cities. To ask for Guidance about our destiny; So that new opportunities may open up. So that we may be free of accidents; so that we may be free of bad business dealings. To ask for good opportunities. Good day to be grateful for occupations, for work and for the well being of our physical and mental health.

 

Taken from Saq Be Webpage
Rüzgâr
Rüzgar, İletişim Trekanası

Bu trecananın yönetici burcu Rüzgardır. Bu, hava elementinin, Ay’ın ve insan varoluşunun ruhunun burcudur. Bu trecana iletişim trecanasıdır, tüm insanları ve Dünya’da yaşayan tüm canlıları birbirine bağlar.

İletişim kurmak, en basit anlamıyla bağlantıda olmaktır. Bağlantıda olmak, hayatınızı sosyal ağ sitelerinde veya telefonda geçirmek demek değildir… bedenen zihnen ve ruhen aktif olarak var olmak demektir. Başkalarının farkında olmak, diğer yaşayan canlıların, doğal çevrenin, ailenizin, toplumunuzun ve kendinizin farkında olmak demektir. İletişimin çok farklı şekilleri vardır: sözel, görsel, duyusal, dokunsal, duygusal, psişik veya ruhsal. Dünya üzerinde iletişim için en çok araç ve teknolojiye sahip canlı türü olmamıza rağmen iletişimsizlikten en çok çeken yine bizleriz. 

İyi bir iletişimci olup olmadığınıza bakmadan, toplumun ve pazarlama makinelerinin her gün bize bombardıman yaptığı  sesleri durdurursanız, ve daha ince ve derin frekanslara kulak verirseniz kendinizi çok daha yüksek ve derin bir seviyede iletişim kurarken bulabilirsiniz. Bu sadece diğer insanlarla değil, yaşayan gezegenin geri kalanı ile de derin bir iletişim sağlayacaktır. 

İronik bir şekilde, Rüzgar güçlü olduğu kadar değişkendir de. Anında yönünü değiştirebilir. Ama eğer siz farkındaysanız ve onu dinliyorsanız, kısa ömürlü ama yaklaşan büyük değişimleri haber eden işaretleri farkedebilirsiniz.

Bu Trecana kontrol veya kurallar zamanı değildir. Akışkanlık, deneysellik ve açık zihinli olma zamanıdır. Eğer Rüzgar ile birseniz, farklı bir özgürlük duygusu hissedeceksiniz!

 

If you want to display the Mayan calendar on your site, please copy the code within the box and paste in your website code.
Script :